Dezinfekce:Sinep - dezinfekce - ničení mikroorganismů


Dezinfekce - je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů. Ničíme mikroorganismy (plísně, viry, bakterie) na předmětech a v prostředí tak, aby nemohly dále šířit nákazu. Jde tedy o přerušení cesty a šíření nákazy od nemocného jako zdroje infekce k vnímavému jedinci. Dezinfekční zákroky nacházejí své uplatnění zejména v zabezpečení hygienické nezávadnosti prostor a objektů.

Dezinfekci provádíme:
1)preventivní (ochrannou) provádí se tam, kde se předpokládá přítomnost původců nákazy
2)ohniskovou (represivní) je zaměřena na zneškodnění choroboplodných zárodků přímo v ohnisku nákazy s cílem zamezit dalšímu šíření

Ochranná dezinfekce se řídí zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a zvířat před původci a přenašeči infekčních onemocněni a škodlivými mikroorganismy.

štěnice šváb vosa